Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

◾Κατηγορίες – Ηλικίες Πρωταθλήματος JUDO

Κατηγορίες – Ηλικίες

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2006
ΠΑΙΔΕΣ Β'
γεννηθέντες το 1994-95-96 (ΣΙΜΕ–ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ )
Κατηγορίες : -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -51, -55, -60 , +60  ΚΙΛΑ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : 2  ΛΕΠΤΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄
γεννηθείσες το   1994-95-96 (ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ )
Κατηγορίες : -24, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -52, -57, +57  ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  2 ΛΕΠΤΑ
ΠΑΙΔΕΣ  Α΄
γεννηθέντες το 1992-93  (ΣΙΜΕ-ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)
Κατηγορίες: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73,+73 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 3΄ΛΕΠΤΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄
γεννηθείσες το 1992-93 (ΣΙΜΕ-ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)
Κατηγορίες : -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -69,+69 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 3΄ΛΕΠΤΑ
ΕΦΗΒΟΙ:
Γεννηθέντες το 1990- 91 (με τεχνικές ΣΙΜΕ-ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ)
Κατηγορίες : -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ
ΝΕΑΝΙΔΕΣ :
Γεννηθείσες το 1990- 91 (με τεχνικές ΣΙΜΕ-ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ)
Κατηγορίες : -40, -44, -48, -52, -57, -63 , -70, +70 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4 ΛΕΠΤΑ
ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ:
Γεννηθέντες το 1987- 88- 89
Κατηγορίες : -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 5 ΛΕΠΤΑ
ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ :
Γεννηθείσες το 1987- 88- 89
Κατηγορίες : -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 5 ΛΕΠΤΑ
ΑΝΔΡΕΣ:
Γεννηθέντες μέχρι την 31-12-1986
Κατηγορίες : -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100, ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 5 ΛΕΠΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
Γεννηθείσες μέχρι την 31-12-1986.
Κατηγορίες : -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78, ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 5 ΛΕΠΤΑ  

1.  Στους αγώνες των εφήβων θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και παίδες Α, με την προϋπόθεση ότι οι προπονητές θα πρέπει να τους έχουν διδάξει τις τεχνικές ΣΙΜΕ- ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ. Που θα επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συλλόγου.
2.  Στους αγώνες των νεανίδων  θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και κορασίδες Α, με την προϋπόθεση ότι οι προπονητές θα πρέπει να τους έχουν διδάξει τις τεχνικές ΣΙΜΕ- ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ. Που θα επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συλλόγου.
3.  Στους αγώνες των νέων ανδρών, θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και έφηβοι.
4.  Στους αγώνες των Νέων Γυναικών, θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και νεάνιδες.
5.  Στους αγώνες των Ανδρών θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος οι Νέοι Άνδρες .
6.  Στους αγώνες των γυναικών  μπορούν να λαμβάνουν μέρος οι Νέες Γυναίκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι επιτυχίες των αθλητών μας συνεχίστηκαν σ' ένα ακόμη τουρνουά στις Αχαρνές Αθηνών στις 11/2. Σημειώθηκαν σημαντικά επιτεύγματα ,ένα...