Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

No image
12.3.2013

Το Σάββατο 30 Μαρτίου η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΤΚ13343, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
 
Αθήνα 11/3/2013
Αρ. πρωτ 2792/2013

Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο
Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2012 - 31/12/2012
3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) Ψηφοφορία έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
5) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2012- 31/12/2012
6) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
7) Διαγραφή σωματείων από τα μητρώα της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 16:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης Μαρ. Νταμοτσίδου

Οι επιτυχίες των αθλητών μας συνεχίστηκαν σ' ένα ακόμη τουρνουά στις Αχαρνές Αθηνών στις 11/2. Σημειώθηκαν σημαντικά επιτεύγματα ,ένα...